Divi doo

Preduzeće osnovano 1991 godine sa jasnom vizijom da tržištu ponudi proizvode vrhunskog kvaliteta i potpuno prilagođene zahtevima i potrebama kupaca.
Vođeno entuzijazmom, znanje i iskustvo usmereno je ka razvoju što šire palete ambalaže od plastičnih masa.

Više informacija o preduzeću

Najnovije vesti i obaveštenja